State of the Dao:
Chinese Contemporary Art
curated by Patricia Karetzky


February 3 to May 4, 2010

 
 
Long-Bin Chen, Liu Fenghua and Liuyong, Gao Brothers (Gao Zhen & Gao Qiang), Shen Jingdong, Yang Jinsong, Zhang O, Li Qiang, Li Song, Zhao Suikang, Miao Xiaochun, Cui Xiuwen, Xu Yong, Pang Yongjie, and Dao Zi


 
Introduction by Patricia Karetzky  

Checklist